Verantwoord geloven in een seculiere tijd

28 lessen • 2 cursisten

Verantwoord geloven

Als christen geloof je heel wat zaken die grote vragen oproepen bij niet-christenen. Vragen die je trouwens óók enorm kunnen bezighouden als je wél christelijk bent opgevoed.

Want hoe weet je zo zeker dat God bestaat? En als Hij bestaat, en goed en almachtig is, waarom is er dan zoveel kwaad en lijden in de wereld? Hoe zit het met de opstanding, met wonderen? Is het niet enorm arrogant en intolerant om te beweren dat Jezus Christus de enige Weg tot verlossing is? Hoe kun je je christelijk geloof verantwoorden als een niet- of andersgelovige kritische vragen stelt?

Cursusopzet

In de cursus ‘Verantwoord geloven’ gaan deskundige theologen en filosofen diepgaand op deze vragen in. Tot 2018 verschijnen er meer dan 35 videolessen in deze cursus. Uitgangspunt voor de cursus vormt het Handboek Christelijke Apologetiek, dat onder redactie van prof. dr. Henk Bakker, dr. Maarten Kater en prof. dr. Wim van Vlastuin in 2014 verscheen bij uitgeverij Brevier.

  • Pittige vragen die vanuit de samenleving én de gemeente aan het christelijk geloof gesteld worden

  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijke geloof?

  • Welke argumenten er zijn voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  • Praktisch invulling geven aan de bijbelse opdracht om altijd bereid te zijn om verantwoording af te leggen van de hoop waaruit je als christen leeft (1 Petrus 3:15)

Leestip: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).

Elke videoles wordt afgesloten met een aantal meerkeuze- en een aantal open vragen. Deze cursus kan op verschillende manieren aangeboden worden. Afhankelijk van wat je kerk gekozen heeft, zul je een van de volgende manieren tegenkomen:

  • A. Een persoonlijke cursus.

  • B. Een groepscursus met bijeenkomst na het doorlopen van de les.

  • C. Een groepscursus met bijeenkomst voor het doorlopen van de les.

In elk van deze vormen kan gekozen worden voor een versie met of zonder mentor. Als er voor een mentor gekozen is, krijgt iedere cursist na aanmelding een mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Aangeboden door…

Deze cursus wordt je aangeboden door ‘Weetwatjegelooft.nl’ in samenwerking met GlobalRize. De video's zijn ter beschikking gesteld door ‘Weetwatjegelooft.nl’ en de verwerkingsvragen zijn gemaakt door medewerkers van GlobalRize.

Start cursus