Romeinen 1-8

16 lessen • 2 cursisten

Het was Paulus’ grote wens om nog een keer naar Rome te gaan. In de wetenschap dat daar een grote groep christenen was, schreef hij deze brief om hen te onderwijzen en te bemoedigen. Ook voor ons erg nuttig om te lezen. De cursus gaat over de hoofdstukken 1-8 van de brief aan de Romeinen, en is verdeeld in 15 lessen.

Over deze cursus

Uitgangspunt voor deze cursus is dat wij geloven dat de Bijbel het volmaakte woord van God is, waarin Hij tot ons wil spreken. We geloven dat alles wat Hij ons zegt van belang en volledig waar is. De cursus is bedoeld voor iedereen die de Bijbel en de God van de Bijbel beter wil leren kennen.

Gebruik lessen

Elke les gaat over een onderwerp of een bepaald Bijbelgedeelte. Het is goed om bij het maken van een les te beginnen met gebed, waarin je God vraagt je te helpen om Zijn woord te begrijpen.

Lees ook altijd rustig het genoemde Bijbelgedeelte één of twee keer door.

Vervolgens begin je aan de les. Deze bestaat uit stukjes uitleg en uit vragen. Begin rustig te lezen en neem de tijd om de aangegeven Bijbelteksten op te zoeken en te lezen. Dit is beslist nodig voor het beter begrijpen van de vragen.

Zo nu en dan zal je aan het eind van een les wat extra informatie tegenkomen. Die is dan niet noodzakelijk voor het maken van de les, maar wel belangrijk om te weten.

Begeleiding

Deze cursus kan op verschillende manieren aangeboden worden. Afhankelijk van wat je kerk gekozen heeft, zul je een van de volgende manieren tegenkomen:

A. Een persoonlijke cursus.

B. Een groepscursus met bijeenkomst na het doorlopen van de les.

C. Een groepscursus met bijeenkomst voor het doorlopen van de les.

In elk van deze vormen kan gekozen worden voor een versie met of zonder mentor. Als er voor een mentor gekozen is, krijgt iedere cursist na aanmelding een mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Bijbelvertalingen

De lessen zijn geschreven aan de hand van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Uiteraard kan ook een andere Bijbelvertaling gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de NBG-vertaling of de Herziene Statenvertaling (HSV).

Uitgaven van de Bijbel als de ‘Groot Nieuws Bijbel’, ‘het Boek’ en de Bijbel in gewone taal (BGT) zijn door hun vrijere weergave van de tekst minder geschikt (maar niet onbruikbaar) om de lessen te maken.

Stichting Wat Zegt de Bijbel

Deze online Bijbelcursus is ter beschikking gesteld door ‘Stichting Wat Zegt de Bijbel’ voor gebruik in plaatselijke kerken. Er is een vervolgcursus, Romeinen B, die te volgen is op de eigen digitale school van Stichting Wat Zegt de Bijbel. Deze cursus behandelt de hoofdstukken 9-16 van de Romeinenbrief.

Noot

Deze cursus blijft dicht bij de Bijbel en is daardoor voor veel verschillende kerken bruikbaar. In de les 11 over de wet komt echter een opvatting naar voren die door gereformeerde kerken niet gedeeld wordt. Dat is dat de wet voor christenen niet meer geldig is, ook niet als leefregel der dankbaarheid. Zie dit artikel voor een perspectief vanuit gereformeerde hoek: De vervulling van de wet.

Start cursus