Reformatie Nu

17 lessen • 0 cursisten

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu?

Cursusopzet

Allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht worden in de online videocursus, Reformatie Nu, onder de loep genomen. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Bij elke videoles worden ter verdieping ook leestips en verwerkingsvragen gegeven.

  • De gave van profetie krijgt tegenwoordig veel aandacht. Daniël Timmerman gaat in op de Reformatie als profetische beweging en trekt deze lijn door naar het heden.

  • Herman Selderhuis schetst een portret van de onbekende Luther en Calvijn. Ook brengt hij de theologische kernpunten van deze reformatoren voor het voetlicht. Eyeopeners verzekerd!

  • Arnold Huijgen zet, met oog voor nuance, een stevige visie op Doop en Avondmaal neer. Relevante input voor wie met lastige vragen zit rondom deze sacramenten.

  • Van je eigen Bijbel naar de pen van Paulus, Bart Kamphuis neemt je mee in de wereld van meer dan één oorspronkelijk handschrift. De verschillen zijn spannend!

  • Almatine Leene en bisschop Gerard de Korte spreken elkaar over de verschillen en overeenkomsten tussen Reformatie en Rome. Ook de karikaturen worden op tafel gelegd!

  • Een virtuele rondleiding door de tentoonstelling over de Reformatie in Museum Catharijneconvent krijg je van conservator Tanja Kootte.

  • Wim van Vlastuin laat zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor de persoonlijke spiritualiteit van christenen.

Dit én meer!

Elke videoles wordt afgesloten met een aantal meerkeuze- en een aantal open vragen. Deze cursus kan op verschillende manieren aangeboden worden. Afhankelijk van wat je kerk gekozen heeft, zul je een van de volgende manieren tegenkomen:

  • A. Een persoonlijke cursus.

  • B. Een groepscursus met bijeenkomst na het doorlopen van de les.

  • C. Een groepscursus met bijeenkomst voor het doorlopen van de les.

In elk van deze vormen kan gekozen worden voor een versie met of zonder mentor. Als er voor een mentor gekozen is, krijgt iedere cursist na aanmelding een mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Aangeboden door…

Deze cursus wordt je aangeboden door ‘Weetwatjegelooft.nl’ in samenwerking met GlobalRize. De video's zijn ter beschikking gesteld door ‘Weetwatjegelooft.nl’ en de verwerkingsvragen zijn gemaakt door medewerkers van GlobalRize.

Start cursus