Het Onze Vader

11 lessen • 2 cursisten

In deze cursus zullen we het Onze Vader lezen en analyseren. Het bekendste gebed op aarde. Het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde om te bidden. Een gebed wat wereldwijd en door allerlei denominaties gebeden wordt.

Deze cursus biedt een aantal inzichten rondom de thema's, die je mogelijk nog niet eerder bent tegengekomen. Het zal je kennis van Gods Woord verrijken, de cursus biedt je de kans om je te verdiepen in deelthema's en je zult door de hele Bijbel heen andere Bijbelverzen en Bijbelgedeeltes lezen.

Vervolgens krijg je de kans om dit gebed in je eigen geloofsleven meer en meer toe te passen en te gebruiken voor persoonlijke groei.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de NBG 1951 Bijbelvertaling. Je hebt voor deze cursus geen vooropleiding nodig.

Wij hopen dat je deze cursus met veel plezier volgt en dat deze je tot zegen mag zijn.

Auteur Fabian Eikelboom

Gebruik van de cursus in de gemeente

De cursus is geschikt om te gebruiken in de gemeente met een groep. Je stelt de kringleider, catecheet, jongerenwerker, ouderling of voorganger aan als mentor van de groep en van de cursus. De les op learnnn wordt voorbereid vooraf of verwerkt nadien. Je maakt een combinatie met een fysieke ontmoeting of een online meeting op ZOOM, GOOGLE MEET of SKYPE.

Start cursus