Het lijden van Job

4 lessen • 1 cursist

Hoofdlijnen van het boek Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden.

Cursusopzet

In de eerste videoles legt Egbert Brink uit wat wijsheidsliteratuur in de Bijbel is. Ook worden we getuige van een bizarre weddenschap. In de lessen 2 en 3 ontmoeten we Jobs echtgenote en zijn vrienden. We komen erachter wat zij van Jobs geruïneerde leven vinden en wat Job er zelf van vindt. En dan, God antwoordt! In de laatste videoles legt Job de handen op zijn mond. Heeft hij het opgegeven? Gaat Job knock-out tegen God? Of …

Elke videoles wordt afgesloten met een aantal meerkeuze- en een aantal open vragen. Deze cursus kan op verschillende manieren aangeboden worden. Afhankelijk van wat je kerk gekozen heeft, zul je een van de volgende manieren tegenkomen:

  • A. Een persoonlijke cursus.

  • B. Een groepscursus met bijeenkomst na het doorlopen van de les.

  • C. Een groepscursus met bijeenkomst voor het doorlopen van de les.

In elk van deze vormen kan gekozen worden voor een versie met of zonder mentor. Als er voor een mentor gekozen is, krijgt iedere cursist na aanmelding een mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Aangeboden door…

Deze cursus wordt je aangeboden door ‘Weetwatjegelooft.nl’ in samenwerking met GlobalRize. De video's zijn ter beschikking gesteld door ‘Weetwatjegelooft.nl’ en de verwerkingsvragen zijn gemaakt door medewerkers van GlobalRize.

Start cursus